100%
ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΕΛΙΑ II Χυτευμένος μπρούτζος Πρωτόγονη Τεχνική. Τεχνική χαμένου κεριού.  MORE
ΑΕΤΟΣ II Χυτευμένος μπρούτζος, πρωτόγονη τεχνική. Τεχνική χαμένου κεριού. Γυαλί.  MORE
ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΕΛΙΑ Χυτευμένος μπρούτζος Πρωτόγονη Τεχνική. Τεχνική χαμένου κεριού.  MORE
ΑΕΤΟΣ Χυτευμένος μπρούτζος. Πρωτόγονη Τεχνική. Αλουμίνιο, σίδηρος.  MORE
Ψάρι Γλυπτό φωτιστικό. Χυτευμένος μπρούτζος. Πρωτόγονη Τεχνική. Γυαλί.  MORE
ΚΑΡΑΒΙ Χυτευμένος μπρούτζος. Πρωτόγονη τεχνική. Γυαλί. Μάρμαρο.  MORE

Stay in touch with us